ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และแนวทางปฎิบัติการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 (การวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ประกาศ : 04/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 625